Публични покани с предмет:

Ремонт сграда "фондохранилище" на РИМ и Художествена галерия, гр. Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: „УНИВЕРСАЛ КОМПЛЕКТ” ООД, гр. Сливен
  • II място: „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 04.11.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9021820

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен