Публични покани с предмет:

Изграждане общински приют за отглеждане на безстопанствени животни

Класиране на участниците:

  • I място: „Билдинг - ТД” ЕООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 05.11.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9021885

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен