Публични покани с предмет:

Изкопаване на гробни места с багер, допълнителни изкопни и заравнителни работи в гробищните паркове, на територията на гр. Сливен, през 2014 година

Класиране на участниците:

  • I място: ЕТ „Хъс – Иванка Славова”, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 20.11.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9022525

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен