Публични покани с предмет:

Изграждане, реконструкция и ремонт на огради за обекти – общинска собственост на територията на Община Сливен

Класиране на участниците:

  • Първо място: „Ми-Три Сливен” ЕООД, гр. Сливен;
  • Второ място: „СМК Стройцем” ООД, гр. Сливен;
  • Трето място: „Бушандрови ДНС” ЕООД, гр. Сливен;
  • Четвърто място: „ВАЯНА” ЕООД, гр. Нова Загора;
  • Пето място: „Петер Якобсен Щрасен – унд Тиефбау ООД &КО КД”, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 26.11.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9022858

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен