Публични покани с предмет:

Изграждане на достъпна архитектурна среда за ученици с ограничени двигателни възможности във ІІ-ро ОУ „Христо Ботев”, гр. Сливен

Класиране на участниците:

  • Първо място: Консорциум „Г. Б. С. - Варад достъпна среда”, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 28.11.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9022977

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен