Публични покани с предмет:

Реконструкция, преустройство, изграждане на котелно и отоплителна инсталация в сградата на ЦДГ "Калина", гр.Сливен

Класиране на участниците:

  • Първо място: „Билдинг - ТД” ЕООД, гр. Сливен;
  • Второ място: „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН – УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен

Допълнително споразумение
[ Дата на публикуване: 15 април 2016 г., 10:16:39, размер на файла: 35.17kB ]


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 02.12.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9023091

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен