Публични покани с предмет:

Ремонт покрив НХГ "Димитър Добрович", гр. Сливен

Класиране на участниците:

  • Първо място: ЕТ „СТРОЙРЕМОНТ – Йорго Йоргов”, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 02.12.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9023132

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен