Публични покани с предмет:

Ремонт покрив "Детски комплекс", гр. Сливен

Класиране на участниците:

  • Първо място: „БУШАНДРОВИ ДНС” ЕООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 02.12.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9023142

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен