Публични покани с предмет:

Ремонт административна сграда на Община Сливен – ремонт и реконструкция на съществуваща площадкова канализация

Класиране на участниците:

  • Първо място: „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН – УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 02.12.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9023153

Достъпност