Публични покани с предмет:

Извършване на застрахователни услуги

Класиране на участниците:

  • Първо място: ЗАД „Виктория” АД, гр. София;
  • Второ място: ОЗК „Застраховане”, гр. София;
  • Трето място: „ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД, гр. София;
  • Четвърто място: ЗАД „Булстрад Виена Иншуранс Груп” АД, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 03.12.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9023269

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен