Публични покани с предмет:

Ремонт покрив ОУ „Братя Миладинови”, с. Злати Войвода, Община Сливен

Класиране на участниците:

  • Първо място: „Рая – 52” ООД, гр. Сливен;
  • Второ място: ”Инфрастрой-инженеринг” ООД, гр. Ямбол

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 03.12.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9023271

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен