Публични покани с предмет:

Ремонт покрив читалище "Искра", с. Крушаре, Община Сливен

Класиране на участниците:

  • I място: ГД „Монт Комерс”, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 10.12.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9023670

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен