Публични покани с предмет:

Предоставяне на интернет услуги

Класиране на участниците:

  • I място: „Информационно обслужване” АД, гр. София
  • II място: „Ирадеум Трейдинг” ООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 20.12.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9024200

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен