Публични покани с предмет:

Изграждане на обслужваща сграда и ограда към футболно игрище - с. Самуилово, община Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 30.12.2013 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9024324

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен