Публични покани с предмет:

Изготвяне на технически проекти за автомобилни горски пътища и площадка за кацане на авиационна техника на територията на Община Сливен

Възлагането на обществената поръчка чрез публична покана е прекратено.


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 07.01.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9024481

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен