Публични покани с предмет:

Доставяне на канцеларски материали

Класиране на участниците:

  • I място: ЕТ „ДИМИТЪР РАДЕВ”, гр. Сливен
  • II място: КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”, гр. София

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 20.01.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9024880

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен