Публични покани с предмет:

Доставка на консумативи за печатащи устойства и копирни машини

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „АТС-България” ООД, гр. София;
  2. Второ място: Кооперация „Панда”, гр. София;
  3. Трето място: „Специализирани бизнес системи” АД, гр. София;
  4. Четвърто място: „Информационно обслужване” АД, гр. София.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 30.01.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9025284

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен