Публични покани с предмет:

Доставка на оборудване по проект „Областен информационен център Сливен”

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „МГ КОМПЮТЪРС” ЕООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 27.02.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9026314

Достъпност