Публични покани с предмет:

Консултантски услуги по анализ и прогнози за развитието на публичната среда и стратегическо консултиране на публичните комуникации на Община Сливен

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „ОУПЪН МАЙНДЕД” ЕООД, гр. София;
  2. Второ място: ОБЕДИНЕНИЕ „АНАЛИЗИ И ПУБЛИЧНИ КОМУНИКАЦИИ”, гр. София.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 28.02.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9026361

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен