Публични покани с предмет:

Изработка, дизайн, предпечат и печат на флаери за целите на проект LLP-2012-GRU-LP-10 „Семейството, работата и животът в съгласие – за силни права на жените” по секторна програма „Грюндвиг” – „Регионални партньорства”

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „РЕК – АРТ” ЕООД, гр. Сливен;
  2. Второ място: „НАУТИЛУС ДИЗАЙН” ЕООД,гр. София;
  3. Трето място: „ТЪРГОВИЩЕ ТВ” ЕООД, гр. Търговище.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 05.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9026493

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен