Публични покани с предмет:

Осигуряване на нощувки и храна на участници в Международен детски фолклорен танцов фестивал

Класиране на участниците:

  1. Първо място: ЕТ „ДИМИТЪР БОЖЕРИКОВ 92”, гр. Сливен
  2. Второ място: „КРАСИ - М” ООД, гр. Сливен
  3. Трето място: „ММ и Т – БЕСТ” ЕООД, гр. Сливен
  4. Четвърто място: „ФИШКОМ” ООД, гр. Сливен
  5. Пето място: „Хотел Парк Централ” ЕООД, гр. Сливен
  6. Шесто място: „ММ – 9” ЕООД (хотел „Спорт Палас”), гр. Сливен
  7. Седмо място: „ММ – 9” ЕООД (хотел „Империя”), гр. Сливен
  8. Осмо място: „СЛИВЕН ТУРИСТ – 2006” ООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 05.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9026494

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен