Публични покани с предмет:

Изработване, официално представяне и разпространение на филм и 6 клипа по проект „Областен информационен център Сливен“

Класиране на участниците:

  1. Първо място: ОБЕДИНЕНИЕ „БЪЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТС ГРУП – ПРИЗМА ФИЛМ” ДЗЗД, гр. София;
  2. Второ място: „ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ” ЕООД, гр. София;
  3. Трето място: „ТЪРГОВИЩЕ ТВ” ЕООД , гр. Търговище.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 06.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9026608

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен