Публични покани с предмет:

Доставка и монтаж на климатици по проект „Областен информационен център Сливен”

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „МАРГАРИТА – 2002” ЕООД, гр. Сливен;
  2. Второ място: „ВИКСО” ЕООД, гр. София;
  3. Трето място: „КЛИМАГРУП” ООД, гр. Велико Търново;
  4. Четвърто място: „БАЛДЕРС” ООД, гр. Варна;
  5. Пето място: „КОНСУЛТ 2005” ООД, гр. Бургас.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 07.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9026614

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен