Публични покани с предмет:

Доставка на обзавеждане

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „Евромебел” ООД, гр. Сливен;
  2. Второ място: „Българска училищна индустрия” ООД, гр. София;
  3. Трето място: СД „Галвано - Костадинов с-ие”, гр. Пловдив;
  4. Четвърто място: Кооперация „Панда”, гр. София;
  5. Пето място: „ЕН ЕНД ДЖИ” ООД, гр. Добрич;
  6. Шесто място: „Панов” ЕООД, гр. Варна;
  7. Седмо място: ЕТ „Мира - 2000”, гр. Каварна.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 11.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9026748

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен