Публични покани с предмет:

Изграждане, реконструкция и ремонт на спортни площадки в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен

Класиране на участниците:

  1. Първо място: ДЗЗД „Мултиспорт”, гр. Бургас;
  2. Второ място: „Билдинг ТД” ЕООД, гр. Сливен;
  3. Трето място: „Рая - 52” ООД, гр. Сливен;
  4. Четвърто място: „Бургасцвет – 90 - Танев” ЕООД, гр. Бургас.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 20.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9027227

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен