Публични покани с предмет:

Ремонт спортна зала „Вдигане на тежести”, гр. Сливен

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Сливен
  2. Второ място: „УНИВЕРСАЛ КОМПЛЕКТ” ООД, гр. Сливен
  3. Трето място: „РУЖА” ООД, гр. Сливен
  4. Четвърто място: „ПРОЕКТ - СТРОЙ” ЕООД, гр. Шумен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 21.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9027292

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен