Публични покани с предмет:

Ремонт покрив на пазар за зеленчуци и плодове – Централен общински пазар, гр. Сливен

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „Джи Ви Ай електрик” ООД, гр. Бургас

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 25.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9027431

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен