Публични покани с предмет:

Изработване, доставка, монтаж и ремонт на градински пейки

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „Авангард” ООД, гр. Сливен;
  2. Второ място: „Ваяна” ЕООД, гр. Нова Загора;
  3. Трето място: „Метастил” ЕООД, гр. Сливен.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 31.03.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9027671

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен