Публични покани с предмет:

Избор на оператор за извършване на пощенски услуги

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „Български поща” ЕАД, гр. София
  2. Второ място: „Стар Пост” ООД, гр. София
  3. Трето място: „М и БМ Експрес” ООД, гр. София

Договор
[ Дата на публикуване: 25 юли 2014 г., размер на файла: 99.65kB ]


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 07.04.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9027937

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен