Публични покани с предмет:

„Текущ ремонт и аварийно възстановяване на нарушена улична настилка на територията на Община Сливен”, по три обособени позиции

Класиране на участниците:

- Обособена позиция 1:

  1. Първо място: „Виадукт – АБ Бинкос” ООД, гр. Сливен
  2. Второ място: „Пътно поддържане - Сливен” ЕООД, гр. София
  3. Трето място: „Петер Якобсен Щрасен – унд Тиефбау ООД & КО КД”, гр. Сливен

- Обособена позиция 2:

  1. Първо място: СД „Берко – 90 – Берковски и сие”, гр. Сливен
  2. Второ място: „Пътно поддържане - Сливен” ЕООД, гр. София
  3. Трето място: „Петер Якобсен Щрасен – унд Тиефбау ООД & КО КД”, гр. Сливен

- Обособена позиция 3:

  1. Първо място: „Пътно поддържане - Сливен” ЕООД, гр. София
  2. Второ място: „Петер Якобсен Щрасен – унд Тиефбау ООД & КО КД”, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 14.04.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9028231

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен