Публични покани с предмет:

Ремонт на зала „Сирак Скитник”, гр. Сливен

Класиране на участниците:

  1. Първо място: ЕТ ”Стройремонт”, гр. Сливен
  2. Второ място: „Универсал Комплект” ООД, гр. Сливен
  3. Трето място: „Г. Б. С. Груп България – ВАРАД – Сирак Скитник”, гр. София
  4. Четвърто място: „Петер Якобсен Щрасен – унд Тиефбау ООД & КО КД”, гр. Сливен
  5. Пето място: „Ваяна” ЕООД, гр. Нова Загора
  6. Шесто място: „Метастил” ЕООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 14.04.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9028236

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен