Публични покани с предмет:

Ремонт помощни помещения в „Детска млечна кухня”, кв. „Даме Груев”, гр. Сливен

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „Петер Якобсен Щрасен – унд Тиефбау ООД &КО КД”, гр. Сливен
  2. Второ място: ГД „Тежа”, гр. Сливен
  3. Трето място: „Бушандрови ДНС” ЕООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 23.04.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9028568

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен