Публични покани с предмет:

Изграждане на детски площадки за игра на територията на Община Сливен

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „Бургасцвет - 90 - Танев” ЕООД, гр. Бургас.
  2. Второ място: „Петер Якобсен Щрасен унд Тиефбау ООД & КО КД”, гр. Сливен
  3. Трето място: „Панов” ЕООД, гр. Варна

Договор [ Дата на публикуване - 02 септември 2014 година ]


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 30.04.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9028900

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен