Публични покани с предмет:

Ремонт на част от първи етаж от бивша ІІІ-та поликлиника - гр. Сливен за „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая” и „Център за майчино и детско здраве”

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „ПЕТЕР ЯКОБСЕН ЩРАСЕН УНД ТИЕФБАУ ООД & КО КД”, гр. Сливен
  2. Второ място: „ПРОЕКТ - СТРОЙ” ЕООД, гр. Шумен
  3. Трето място: „РУЖА” ООД, гр. Сливен
  4. Четвърто място: „БИЛДИНГ – ТД” ЕООД, гр. Сливен

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 16.05.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9029400

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен