Публични покани с предмет:

Закупуване и доставка на нови съдове за твърди битови отпадъци за Община Сливен

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „Идеа Сервиз” ЕООД

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 20.05.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9029453

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен