Публични покани с предмет:

Доставка на оборудване

Класиране на участниците:

  1. Първо място: „ВИЛИ” ЕООД, гр. Сливен
  2. Второ място: „СТЕМО” ООД, гр. Стара Загора

Договор
[ Дата на публикуване - 25 юли 2014 г., размер на файла: 143.50kB ]


Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки на 13.06.2014 г. с уникален номер в регистъра на АОП: 9030518

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен