Публични покани с предмет:

„Прилагане на планове за градско развитие", в изпълнение на Проект SEE/D/0292/4.1/X, финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа” 2007 – 2013 г.

Публична покана [ Размер на файла: 147.90kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 205.26kB ]

Техническо задание /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 170.18kB ]

Проект на договор /Образец № 14/ [ Размер на файла: 211.61kB ]

Образци [ Размер на файла: 976.09kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.62MB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 14 август 2014 г., размер на файла: 102.24kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2014 г., 13:02:19, размер на файла: 507.51kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 17 декември 2014 г., 13:14:08, размер на файла: 26.42kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9031155

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен