Публични покани с предмет:

Придобиване на умения

Публична покана [ Размер на файла: 147.24kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 210.09kB ]

Техническо задание /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 167.08kB ]

Проект на договор /Образец № 14/ [ Размер на файла: 210.07kB ]

Образци [ Размер на файла: 976.27kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 1.62MB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 14 август 2014 г., размер на файла: 121.62kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 09 октомври 2014 г., размер на файла: 458.02kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 16 януари 2015 г., 14:29:07, размер на файла: 26.64kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9031231

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен