Публични покани с предмет:

„Реконструкция и изграждане на канализационни и водопроводни клонове и отклонения на територията на гр. Сливен”, по две обособени позиции

Публична покана [ Размер на файла: 143.99kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 188.97kB ]

Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 51.25kB ]

Количествена сметка /Приложение № 2/ [ Размер на файла: 34.80kB ]

Проект на договор /Образец № 10/ [ Размер на файла: 73.56kB ]

Образци [ Размер на файла: 78.54kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 540.07kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 11 август 2014 г., размер на файла: 130.69kB ]

Договор-01
[ Дата на публикуване: 10 септември 2014 г., размер на файла: 96.02kB ]

Договор-02
[ Дата на публикуване: 10 септември 2014 г., размер на файла: 101.29kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9031541

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен