Публични покани с предмет:

Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сградите на І -во СОУ "Хаджи Мина Пашов", ІІ-ро СОУ "Христо Ботев", Спортно училище "Д. Рохов" и Дом за стари хора, публична общинска собственост на територията на град Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 143.12kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 117.98kB ]

Техническо задание /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 70.95kB ]

Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 106.79kB ]

Образци [ Размер на файла: 93.02kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 514.86kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 16 юли 2014 г., размер на файла: 87.17kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 09 септември 2014 г., размер на файла: 211.32kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9031655

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен