Публични покани с предмет:

Инвестиционно проектиране във фаза работен проект за обект: „Реконструкция на канализацията на гр. Сливен”

Публична покана [ Размер на файла: 149.58kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 116.26kB ]

Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 67.09kB ]

Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 78.21kB ]

Образци [ Размер на файла: 56.45kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 451.34kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 13 август 2014 г., размер на файла: 137.92kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 24 септември 2014 г., размер на файла: 108.04kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9032236

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен