Публични покани с предмет:

Отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на "Диагностично- консултативен център 2- Сливен" ЕООД, гр. Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 5.10MB ]

Указания за участие [ Размер на файла: 202.52kB ]

Проект на договор [ Размер на файла: 140.29kB ]

Оферта /Образец № 9/ [ Размер на файла: 216.25kB ]

Ценово предложение /Приложение № 11/ [ Размер на файла: 193.30kB ]

Решение № 25/31.07.2014г. [ Размер на файла: 57.49kB ]

Образци [ Размер на файла: 14.91kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 5.80MB ]

Допълнителни указания
[ Дата на публикуване: 06 август 2014 г., размер на файла: 93.67kB ]


Решение № 29/25.08.2014 г.
[ Дата на публикуване: 26 август 2014 г., размер на файла: 1.13MB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 26 август 2014 г., размер на файла: 3.87MB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 14 август 2014 г., размер на файла: 302.95kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9032383

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен