Публични покани с предмет:

Комплексна консултантска услуга (строителен надзор и инвеститорски контрол) на обект „Основен ремонт и реконструкци на зала „Сливен”, гр. Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 153.18kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 142.32kB ]

Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 131.98kB ]

Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 113.39kB ]

Техническа документация [ Размер на файла: 52.04MB ]

Образци [ Размер на файла: 68.62kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 52.61MB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 29 август 2014 г., размер на файла: 127.25kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 24 септември 2014 г., размер на файла: 245.45kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9032617

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен