Публични покани с предмет:

Доставка и монтаж на климатици за „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая” с местонахождение - бивша III – та поликлиника, гр. Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 141.58kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 98.51kB ]

Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 52.19kB ]

Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 100.27kB ]

Образци [ Размер на файла: 70.98kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 447.95kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 27 август 2014 г., размер на файла: 134.85kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 12 януари 2014 г., 17:40:36, размер на файла: 245.23kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 16 януари 2014 г., 11:20:41, размер на файла: 28.49kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9032619

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен