Публични покани с предмет:

Обзавеждане на „Център за детско психично здраве”, в това число „Синя стая” с местонахождение - бивша III – та поликлиника, гр. Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 145.59kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 174.12kB ]

Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 80.36kB ]

Образци [ Размер на файла: 71.94kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 446.88kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 27 август 2014 г., размер на файла: 112.74kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 12 януари 2015 г., 16:39:56, размер на файла: 244.31kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 16 януари 2015 г., 11:27:09, размер на файла: 28.19kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9032620

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен