Публични покани с предмет:

Основен ремонт почивни бази в м. "Карандила", Община Сливен - ремонт на сграда за гости № 3

Публична покана [ Размер на файла: 146.55kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 114.66kB ]

Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 74.85kB ]

Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 41.34kB ]

Образци [ Размер на файла: 66.85kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 428.38kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 17 октомври 2014 г., 13:51:19, размер на файла: 107.31kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 07 ноември 2014 г., 09:18:56, размер на файла: 254.94kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9032817

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен