Публични покани с предмет:

Стабилизиране и профилиране на терени чрез рециклиране с химически добавки, цимент и вторични инертни материали на територията на Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 155.03kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 159.69kB ]

Проект на договор /Образец № 8/ [ Размер на файла: 93.78kB ]

Образци [ Размер на файла: 63.67kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 457.67kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2014 г., 16:20:19, размер на файла: 415.20kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 15 декември 2014 г., 14:01:59, размер на файла: 285.97kB ]

Договор с подизпълнител
[ Дата на публикуване: 12 януари 2015 г., 15:43:18, размер на файла: 95.71kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9032978

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен