Публични покани с предмет:

Доставка на един брой нов лек автомобил за нуждите на Областен информационен център - Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 144.54kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 1.37MB ]

Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 1.56MB ]

Техническа спецификация /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 831.65kB ]

Образци [ Размер на файла: 1.88MB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 3.02MB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 11 септември 2014 г., размер на файла: 106.42kB ]

Договор
[ Дата на публикуване: 25 септември 2014 г., размер на файла: 385.45kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 20 октомври 2014 г., 14:36:03, размер на файла: 27.30kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9033128

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен