Публични покани с предмет:

Изработка и доставка на материали за информация и публичност, по проект № BG051РО001 - 5.2.12 – 0062 – С0001 „Предоставяне на социална услуга „Център за настаняване от семеен тип” за деца и младежи с увреждания в град Сливен”

Публична покана [ Размер на файла: 154.59kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 262.21kB ]

Техническо задание /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 181.36kB ]

Проект на договор /Образец № 8/ [ Размер на файла: 198.94kB ]

Образци [ Размер на файла: 155.35kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 919.18kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 30 септември 2014 г., размер на файла: 149.55kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2014 г., 16:22:56, размер на файла: 740.40kB ]

Информация за извършено плащане
[ Дата на публикуване: 08 януари 2015 г., 15:21:42, размер на файла: 28.29kB ]


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в регистъра на АОП: 9033608

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен