Публични покани с предмет:

Ремонт пенсионерски клубове в гр. Сливен и в населените места – ремонт пенсионерски клуб с. Старо село, Община Сливен

Публична покана [ Размер на файла: 150.14kB ]

Документация за участие [ Размер на файла: 119.25kB ]

Количествена сметка /Приложение № 1/ [ Размер на файла: 44.65kB ]

Проект на договор /Образец № 7/ [ Размер на файла: 76.01kB ]

Образци [ Размер на файла: 59.45kB ]

Пакет документи [ Размер на файла: 434.13kB ]


Протокол
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2014 г., размер на файла: 86.29kB ]

Договор и приложения
[ Дата на публикуване: 31 октомври 2014 г., 16:13:03, размер на файла: 225.00kB ]


Публичната покана е публикувана на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg с Уникален номер в регистъра на АОП: 9033636

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен